T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Yatırım Projeleri

 

 
Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, Ulusal Tarım Stratejisi Kırsal Kalkınma Planı çerçevesinde; doğal kaynaklar ve çevrenin  korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması,  yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulması amacıyla Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı uygulamaya konulmuştur.
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, tabandan yukarıya doğru yaklaşımla katılımcılığı sağlayan, yerel kapasiteyi ve örgütlenmeyi geliştiren, istihdam yaratma potansiyeli olan, üretici gelirlerini artıran ve çeşitlendiren, tarıma dayalı küçük ve orta ölçekli sanayinin gelişmesini ve yaygınlaştırılmasını esas alan projelerin yanı sıra kırsal altyapının rehabilitasyonuna yönelik projeler ile üretime yönelik makine-ekipman alımı projeleri de desteklenmektedir.
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yürütülecek olan 9.etap Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ gereğince; 81 il kapsamında kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik yatırımlara yönelik olarak bu rehberde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda hazırlayacakları hibe başvurularının il ve Bakanlık düzeyinde değerlendirilmeleri sonucunda uygun bulunanlar programa alınacak ve hibeye esas proje tutarlarının % 50’si hibe desteği olarak program bütçesinden karşılanacaktır.
Bu uygulama rehberi, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/43) gereğince uygulamanın yapılacağı 81 proje ilinde, ekonomik yatırım konularında hibe başvurusunda bulunmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin proje hazırlamalarını kolaylaştırmak ve başvurularında yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır.
 
 

YATIRIM KONULARI, HİBEYE ESAS PROJE TUTARLARI VE UYGULAMA İLLERİ

 

YATIRIM KONUSU

HİBEYE ESAS PROJE TUTARI (TL)

DESTEK VERİLECEK İLLER

I)Bitkisel Ürün Işlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanmasına Yönelik Yatırımlar

 

 

 

 

Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama*

 

   3.000.000

 

39 İL**

Tohum işleme, paketleme ve depolama

3.000.000

81 İL

Diğer bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar

1.000.000

               81 İL

II)Hayvansal Ürün Işlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanmasina Yönelik Yatırımlar

Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması

3.000.000

   39 İL**

Ham deri işlenmesi

 

 

3.000.000

               81 İL

III) Su Ürünleri Işlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanmasi

3.000.000

39 İL**

IV) Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni sera

3.000.000

            81 İL

V) Alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik yeni tesisler

3.000.000

             81 İL

VI) Çelik silo

1.000.000

81 İL

VII) Soğuk hava deposu

1.000.000

81 İL

VIII) Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması

2.000.000

81 İL

IX) Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar

Büyükbaş

1.500.000

   39 İL**

Küçükbaş

 

   1.000.000

Kanatlı

 

1.000.000

Kültür balıkçılığı

 

1.000.000

Kültür mantarcılığı

1.000.000

 

Bu iller;
 
Adana, Adıyaman, Antalya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, 
Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale,
 Batman, Şırnak, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce.
 
2) Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50’si oranındaki tutarı başvuru sahipleri kendi kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür.
3) Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır.
4) Proje toplam tutarının;  Yukarıda belirlenen hibeye esas proje tutarını aşması durumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekir. Bu durumun hibe başvurusu ile beraber taahhüt edilmesi şarttır.
5) Küçük ve orta ölçekli ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım tesislerinin desteklenmesi amaçlandığından, başvuruda belirtilen proje toplam tutarı ile yatırım konusunun tam olarak gerçekleşmesi sağlanmalıdır.
 
-Büyük bir projenin kısmi gerçekleştirilmesi veya bölümler/üniteler şeklinde program kapsamında yapılmasına yönelik olarak hazırlanan proje başvuruları kabul edilmez.

 

 

Alanında uzman kadromuzla Kırsal Kalkınma Tarım Projelerini hazırlamaktayız.