Doğaya Yeniden Kazandırma Planı

 

Doğaya Yeniden Kazandırma Planı (DYKP); maden arama ve işletme faaliyetleri esnasında veya sonucunda topoğrafik özellikleri değişen alanların, çevre emniyetinin sağlanarak ıslah edilmesi, çevre ile uyumlu hâle getirilmesi ve doğaya yeniden kazandırılması işlemlerinin tümünü kapsayan ve düzenleyen rapordur.

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından 23.01.2010 tarih ve 27471 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği” ilgili hükümleri gereğince 

 

17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin EK-I Listesinde yer alan Madencilik faaliyetleri, malzeme ve toprak temini için arazide yapılan kazıları içeren projeyi gerçekleştirmeyi planlayan faaliyet sahipleri Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunun eki olarak,

 

17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin EK-I Listesinde yer alan madencilik faaliyetleri, malzeme ve toprak temini için arazide yapılan kazıları içeren projelerin faaliyet sahipleri Proje Tanıtım Dosyasının eki olarak,

 

17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin EK-I ve EK-II listeleri dışında yer alan madencilik faaliyetleri, malzeme ve toprak temini için arazide yapılan kazıları içeren projelerin faaliyet sahipleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunmak üzere, Doğaya Yeniden Kazandırma Planını hazırlamakla yükümlüdürler. İlgili yönetmeliğin hükümleri uyarınca söz konusu “Doğaya Yeniden Kazandırma Planı” (DYKP) ÇED Yeterlilik Belgesi almış kuruluşlar tarafından hazırlanmalıdır.

 

KAR-ÇED Mühendislik bünyesinde barındırdığı uzman kadrosu ve Çevre Sektöründeki engin tecrübesi ile Doğaya Yeniden Kazandırma Planı Hazırlanması işlerini yürütmektedir.